Avacs Chat


31 - چگونه ميتوانيم جستجو كنيم ايدي مورد نظر را ؟

جواب =  <براي جستجو بايد : Press 4 -> Search ->  اينجا برويد . و ايدي كه مورد نظر را وارد كرده بعد گزينه search  ميزنيم !

 

32 - چگونه ميتوانيم اطلاعات ايديهاي ديگر را مشاهده كنيم ؟

جواب =  <براي ديدن اطلاعات بايد بر روي ايدي مورد نظر رفته و 6 بزنيم كه با زدن ان ميتوانيم rating  يا عكس يا status يا information طرف مقايل را مشاهده كنيم !

 

33 - چگونه بفهميم كسي كه به ما پيام خصوصي ميدهد ودر روم نيست دختر يا پسر است ؟

جواب =  <اگر شما مشاهده كرديد كه پيام ارسال شده براي شما به رنگ صورتي است پس طرف مقابل دختر است ولي اگه رنگ پيام ابي اسماني بود طرف مقابل پسره  !

34 - rating  روم چيست ؟

جواب =  < Rating   روم مشخص كننده امتياز روم است و هر چه Rating  زياد باشد روم شما در ليست رومها در سطح بالاتري قرار ميگيرد براي دادن امتياز به روم شما به 0.15$ نياز داريد و هر بار امتياز دادن 10 تا rating  روم ميره بالا !

 

35 - چگونه ميتوانيم  بدون وارد شدن به روم ايديهاي موجود در انجا را ببينيم ؟

جواب =  <براي اينكار روم مورد نظر را كه انتخاب كرديد بجاي زدن enter a room  گزينه menu   را ميزنيد و بعد گزينه info about room  را ميزنيم و بعد گزينه more  را ميزنيم و بعد گزينه who in the room   ميزنيم و ميتوانيم اينگونه افراد يك روم را بدون وارد شدن به روم ببينيم !

 

36 - Administrator  و SM و Merchant  چه كساني هستند ؟

جواب =  < Administrator : ادمين صاحب اواكس را گويند كه انها دو نفر هستند به نامهاي : victor    و Arsen

: SM  افرادي كه صاحب اين مقام ميشوند وظيفه كمك به users را دارند و راهنمايي كردن انها در اواكس و كمك به Admin  در جهت پيشرفت اواكس و قدرت merchants و SM تفاوتي ندارد !

Merchant : افرادي كه صاحب همچين مقامي ميشوند همان كارهايي را انجام ميدهند كه SM  ها انجام ميدهند با اين تفاوت كه وظيفه فروش purse  نيز بر عهده Merchant ميباشد !

 

37 - Administrator bot چه كسي است ؟

جواب =  <اين فرد براي اداره كردن و نظم دادن به كساني كه با كامپيوتر وارد چت ميشوند . و اگر كسي قصد flood  كردن داشته باشد به ان اخطار ميدهد و ايدي ان را توقيف ميكند !

 

38 - تفاوت بين HM و SM در چيست ؟

جواب =  <اين دو تفاوت زيادي باهم ندارند فقط قدرت نفوذ HM پيش ادمين بيشتر از SM . و HM را نميتوان در جايي پيدا كرد و Hidden هستند !

 

39 - ليست   Super-moderators كجاست ؟

جواب =  <براي ديدن SM  ها به اين ترتيب عمل ميكنيم : press 4 -> help -> Super moderators.

 

40 - ليست Merchants كجاست ؟

جواب =  <=  <براي ديدن Merchants به اين ترتيب عمل ميكنيم : Press 4 -> Purse and services -> merchants