Avacs Chat

PURSE AND SERVICES

 
By mobile
       Press 4 – Purse and services – here you will know about all purse related things

Amount of purse(1)=< شما در اين قسمت مشاهده ميكنيد مقدا پول خود را و شما ميتوانيد با خريدن يا بازي كردن يا با شركت در مسابقات مقدار ان را افزايش دهيد !


Add to purse(2)=< شما ميتوانيد پولتان را اضافه كنيد با اس ام اس يا وب ماني !


Merchants(3)=<‌ افرادي كه در اين ليست قرار دارند كمك ميكنند به استفاده كنندگان و انها را راهنمايي ميكنند در هر ضمينه اي و وظيفه خريد و فروش Purse نيز بر عهده اين افراد است !


Purse history(4)=<‌شما ميتوانيد اينجا چك كنيد تاريخ و چگونگي مصرف purse  را !


Add news(5)=< شما ميتوانيد با دادن 10$ يك نيوز(تيتري كه بالاي صفحه رد ميشود) ابي رنگ بدهيد !


Post advertisement(6) =< شما ميتوانيد يك نيوز (تيتري كه بالاي صفحه رد ميشود) زرد رنگ بدهيد كه 24 ساعت نمايش خواهد داده شد و قيمت ان 2.5$ ميباشد !


bonusolizator(7)=< اين بازي مدت زمانش 1 ساعته و به فكر شما بستگي دارد !


Roulette(8)=< اين بازي به شانس شما بستگي دارد و شما بايد در اين بازي ريسك كنيد !


Vote for room(9)=<‌شما براي امتياز دادن به رومتان از اين گزينه استفاده كنيد !


I am super-moderator(10)=< شما با استفاده از اين گزينه به خودتان امتياز ميدهيد تا SM شويد !


Invisibility(11)=< با استفاده از اين گزينه ايدي خود را offline كنيد به مدت 1 دقيقه ؛ كه براي ان 0.50$ لازم است !


Private message color(12)=< شما ميتوانيد با استفاده از اين گزينه رنگ پيامهاي خصوصي خود خود را تغيير دهيد و رنگ ان سياه ميشود و قيمت ان 2$ ميباشد !


Statistics(13)=<‌ شما ميتوانيد نتايج را در اينجا ببينيد :


1 - SM-pretenders: شما ميتوانيد مشاهده كنيد ليست كساني را براي SM شدن به خودشان امتياز دادند !

2 - Bonusolizator fund: شما ميتوانيد چك كنيد افراد اين بازي و مقدار پول را !

3 - Bonusolizator, last hour: شما ميتوانيد چك كنيد برندها را و اخرين شركت كنندها را !